Language
Font Size
A  A  A
                                                           
 ***ประชาสัมพันธ์ งานอบรมปลายปี 2564 โดย อาจารย์สันติกโร*** 


 
 

“ในมุมมองของนพลักษณ์ บารมีเป็นทุนเดิมที่ติดตัวมาโดยตลอด ทว่าสิ่งที่เรียกว่าลักษณ์หรือบุคลิกภาพ ได้กลบทับและบิดเบือนบารมีนั้นที่มีอยู่ในตน แต่โชคดีที่แนวทางของนพลักษณ์มีแง่มุมที่อาศัยรายละเอียดของความเป็นลักษณ์มาช่วยชี้ให้เราได้มองเห็นบารมีในตัวเรา

ตามแนวทางของนพลักษณ์ บารมีนับได้เก้าอย่าง ได้แก่ ความสงบเย็น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ การวางใจเป็นกลาง ความไม่ยึดติด ความกล้าหาญ ความแน่วแน่ไม่มัวเมา ความไร้เดียงสา และการกระทำที่ถูกตรง
ในความรู้สึกของคนทั่วไปที่ลักษณ์ยังทำงานอยู่ เรามักจะพบเห็นบารมีที่มีหน้าตาสอดคล้องกับความเป็นลักษณ์ของเรา แต่ที่จริงในตัวเราอาจมีบารมีครบทั้งเก้าอย่างก็ว่าได้ เมื่อความเป็นลักษณ์สงบลง-สลายไป-ผ่อนคลาย-ดับลง จึงเป็นโอกาสให้เราได้สัมผัสกับบารมีที่มีอยู่แล้วภายในตัวเราเอง
ที่สำคัญ การสงบลง-สลายไป-ผ่อนคลาย-ดับลง เหล่านี้เป็นปัจจุบันในตัวผู้ปฏิบัติ ไม่ต้องรออนาคตอันยาวนาน เมื่อเราพบบารมีเหล่านี้และทำความเข้าใจมันตามธรรมชาติได้ เราจึงค่อยพบกับบารมีด้านอื่น ๆ อันจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต โดยชีวิตจะถูกครอบงำด้วยกิเลสของลักษณ์แต่ละลักษณ์น้อยลง ชีวิตจะเริ่มได้รับอานุภาพของบารมี และถ้าเราศึกษาต่อไปจะพบว่า อานุภาพนี้ก็จะแผ่ขยายและนำพาเราให้พ้นจากกิเลสอันเป็นปัญหาที่ทำให้เราเป็นทุกข์”
- ตัดทอนและเรียบเรียงจากข้อเขียนของ ท่านอาจารย์สันติกโร ในหนังสือ "บารมีและการปล่อยวาง" นพลักษณ์กับการปฎิบัติธรรม

ข้อควรพิจารณาก่อนการสมัครเข้าร่วมการอบรม
1. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม จำเป็นต้องผ่านการอบรมนพลักษณ์ขั้นต้น (แบบมี panel) และทราบลักษณ์ของตนเองแล้ว
2. งานอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้นพลักษณ์เป็นเครื่องมือในการสังเกตและทำความเข้าใจตนเองในชีวิตประจำวันอยู่เนือง ๆ กิจกรรมเน้นการเรียนรู้ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ภายในของตัวผู้เข้าร่วมเองมากกว่าการบรรยายเชิงทฤษฎี
3. เนื่องจากการจัดกิจกรรมมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลา ดังนั้นผู้เข้าร่วมอาจไม่สามารถขึ้น panel ได้ครบทุกท่าน แต่ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ขึ้น panel ก็ตาม การมีโอกาสได้รับฟังการแบ่งปันโลกภายในจากประสบการณ์ชีวิตจริงของคนลักษณ์นั้น ๆ ก็สามารถให้ประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้ฟังในการเรียนรู้ตนเองได้เช่นกัน
 
สมัครเข้าร่วมอบรม GROWTH PANEL บารมี พรสวรรค์ของลักษณ์ ได้ที่ link นี้

 


 

 


- การศึกษานพลักษณ์กับการฝึกจิต  09 ตุลาคม 2013 - view 6118 | comments 0
- ภาษาท่าทางของลักษณ์ต่าง ๆ  09 ตุลาคม 2013 - view 5716 | comments 0
- ความเครียดกับบุคลิกภาพ  12 ธันวาคม 2013 - view 5406 | comments 0
- การฟุ้งซ่านของคน 9 ลักษณ์  20 เมษายน 2015 - view 28501 | comments 0
- ลักษณ์ย่อย  14 เมษายน 2015 - view 9490 | comments 0